Poslední akce s fyzikou

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Dne 17. 6. jsme společně se septimou a 3. C navštívili vodní elektrárnu Dalešice. Paní průvodkyně nám venku u přehrady vysvětlila princip tvoření elektřiny  a ukázala nám starou obrovskou vodní turbínu. Poté nás vzala do informačního centra, kde nám bylo vše znovu vysvětleno v zajímavém filmu od E-ONu. Podívali jsme se přímo do elektrárny, jak se elektřina vyrábí. Nejvtipnější zážitek byl, když nás průvodkyně vzala k turbíně a řekla: „Tato turbína je v pohotovostním režimu a kdykoliv se může spustit.“ Najednou se spustila a všichni jsme se začali smát. Nakonec jsme sešli úplně do podzemí, kde bylo 5 stupňů a někteří z nás, kteří jsme měli jen trička a kraťasy, jsme mrzli. Výlet byl velice zajímavý a poučný, protože jsme letos probírali téměř všechny elektrárny.

Ivo Adam (4. A)

Jaderná elektrárna Dukovany

Ve středu 17. 6. se třídy kvarta, septima a 3. C zúčastnily exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany. První skupina navštívila informační centrum, strojovnu a mezisklad. Pro studenty platila všechna bezpečnostní opatření týkající se vstupu do elektrárny. Byl nám povolen vstup pouze s platným občanským průkazem, který byl uveden na předem uvedeném seznamu, pevnou obuví a s dlouhými kalhotami. Prošli jsme detektorem kovu a přes detektor ozáření, kde nám bylo změřeno, zda nejsme ozářeni (při vstupu i výstupu z elektrárny). Druhá skupina navštívila pouze informační centrum.

Za komisi fyziky Mgr. Bc. Petra Mrázová