Poznávací zájezd studentů GJB Ivančice do Švýcarska

Dne 27.10.2017 se podařilo studentům a pedagogům ivančického gymnázia začít realizovat dlouhodobě připravovaný poznávací zájezd do Švýcarska.

Jeho primárním cílem bylo seznámit studenty s náplní a výsledky práce vědeckých pracovníků téměř z celého světa, kteří bádají nad základními vlastnostmi hmoty, souvislostí s energií a ději při srážkách elementárních částic-protonů. Jde o CERN a jeho urychlovač LHC (Large hadron collider). Mimochodem, v CERNu studuje a pracuje nedávný maturant GJBI Filip Široký.

Protože nejen fyzikou živ je člověk, rozšířili jsme oblast zájmů o historii, geografii, průmysl, techniku, sport a další oblasti, charakterizující Švýcarskou konfederaci (CH).

Nutno říci, že příprava této akce byla dlouhodobá, od března 2017 do října 2017. Nejvíce problémů vzniklo při rezervaci termínu pro exkurzi do CERNu. Zadařilo se až pro den 30. října 2017. 50 studentů z různých tříd GJB si zaplatilo za tuto mimořádnou zahraniční exkurzi v délce 6 dní většinou ze svého 5 700,-Kč + 40 švýcarských franků vstupné. V ceně byla doprava patrovým autobusem SETRA, strava, ubytování, průvodce a úrazové pojištění. Poznávací zájezd zajišťovala agentura V-tour, Brno, Údolní (O.Loučka).

K průběhu exkurze.

Po přejezdu území BRD až k hranici se Švýcarskem jsme navštívili Konstanz (Kostnici), kde si studenti připomněli tragickou smrt rektora UK, Mistra Jana Husa. Shlédli památník s jeho jménem i se jménem Jeronýma Pražského na místě, kde byl Jan Hus upálen. Studenti si vyfotografovali budovu koncilu.

Následoval přesun na území Švýcarska, které není členem EU, do Winterthuru. Těšili jsme se na expozice v interaktivním vědeckém centru Technorama, což je obdoba Technománie v Plzni nebo akce Vida v Brně. Snahou je přitáhnout pozornost dětí a mládeže k technice a k fyzice. Po prohlídce nejzajímavějších funkčních exponátů z oblasti mechaniky, elektrických obvodů a magnetismu vyslechli naši studenti přínosnou přednášku v angličtině doprovázenou vynikajícími experimenty z elektrostatiky (zdroje velmi vysokého napětí, Faradayova klec aj.). Poté dokončili studenti prohlídku ve vyšších patrech – optické experimenty, kyvadla, dřevěné mechanismy aj. Chlapci a děvčata různého věku si přišli na své, pohráli si a nenásilnou formou si rozšířili svoje znalosti fyzikálních jevů a zákonů. Byl by třeba minimálně 1 celý den na důkladnou prohlídku expozic.

Po příjezdu k Ženevskému jezeru jsme se ubytovali v městečku Le Bouveret. Správce objektu nerozuměl ani angličtině, ani němčině, ani ruštině, takže situaci zachránil náš průvodce pan Malkus se svými znalostmi školní franštiny. Vzhledem k délce trasy 1 100 km pak spali studenti jako zabití.

V neděli 29.10.2017 po bohaté snídani čekal na naše děvčata a kluky sladký den. Protože Švýcarsko je známo nejen svým bankovnictvím a výrobou hodinek, ale i výbornými sýry, navštívili jsme nejprve městečko Gruyere. Zde naše výprava shlédla detailní audiovizuální expozici s popisem technologie výroby kvalitních sýrů: od pastvy krav, zpracování mléka až po přípravu bochníků sýrů a jejich zrání. Poté studenti pozorovali z nadhledu práci zaměstnanců na moderní lince. V podnikové prodejně si mnozí studenti i pedagogové zakoupili vzorky švýcarských sýrů domů.

Nedaleký Broc je sídlem firmy Cailler, kde se vyrábějí vynikající čokoládové výrobky. Studenti absolvovali naučnou audiovizuální stezku, kde se seznámili s postupem výroby čokoládových dobrot od kakaových bobů až po finální tabulky čokolády, čokoládové kuličky, pralinky aj. Každý mohl sníst, kolik chtěl. V podnikové prodejně utratily zejména naše dívky hodně švýcarských franků za čokoládové pochoutky pro rodiče, sourozence a známé, při výhodných množstevních slevách.

Dále nás čekalo hlavní město Švýcarské konfederace. Bern je znám mimo jiné tím, že zde žil a pracoval fyzik Albert Einstein. V patentovém úřadu neměl moc práce a tak v roce 1905 publikoval v časopise Annalen der Physik svoje převratné myšlenky s názvem „ Zur Elektrodynamik der bewegter Koerper “ později známé jako Speciální teorie relativity. Naši studenti vyslechli u domu, kde Einstein bydlel, krátkou připomínku života a díla tohoto významného teoretického fyzika od autora tohoto článku.

V pondělí 30. října jsme se připravovali na zlatý hřeb exkurze-návštěvu CERNu. Po prohlídce části Ženevy nás patrový autobus přivezl k branám Evropského centra jaderného výzkumu: CERN. Nejprve studenti vyslechli poutavou přednášku o fyzice elementárních částic a experimentech na LHC včetně 4 typů detektorů. Poté jsme se rozdělili na skupiny. Maturanti byli v anglickém jazyce seznámeni s funkcí orbitálního zařízení MMS, které zkoumá vysokoenergetické částice v kosmickém záření. Mladší studenti poznali funkci detektoru ATLAS. Následně jsme se přemístili ke středisku SM18, kde probíhaly detailní ukázky řezu trubice, v níž se urychlují svazky protonů až na energii 7 TeV při rychlosti 99,999999% rychlosti světla. Technologie je složitá, využívá supravodičů chlazených na 1,9 K. Magnetické pole dosahuje indukce až 2 T. Průměr kruhové trajektorie protonů činí cca 10 km.

Poslední den 31.10. byl ve znamení olympijského sportu. V Lausanne je umístěno Muzeum olympijských her, nedaleko budovy MOV. Před Muzeem OH lze vidět sochu Emila Zátopka. Uvnitř si přijdou na své sportovci a fanoušci OH. V 1. části jsme pomocí audiovizuální techniky shlédli historii OH od antiky až po současnost. Zaujaly sportovní potřeby, medaile, oblečení, jídlo sportovců na OH.

Poslední švýcarskou zajímavostí na zpáteční cestě byly Rýnské vodopády o šířce 150 m a výšce 23 m.

K pohybu po švýcarských dálnicích. Často jsme snižovali rychlost na 100 km/h, 80 km/, dokonce i 60 km/h. V zácpách autobus občas musel zastavit, zejména kolem Ženevy.

Následoval noční přejezd do BRD, v 23 h jsme byli na území ČR. V Ivančicích vystupovali naši studenti 1.11.2017 v ranních hodinách.

Na závěr.

Studenti a studentky načerpali spoustu poznatků o Švýcarsku. Věříme, že akce pro ně byla zážitkovou záležitostí. Doufáme, že naši maturanti využijí alespoň některé poznatky o Švýcarsku u maturity.

Poznávací zájezd proběhl bez problémů. Studentům a studentkám GJB Ivančice patří pochvala. Velký dík patří kolegům Mgr. Fukanové a Ing. Prokopovi za příkladnou spolupráci při organizaci této ojedinělé akce.

Mgr. Vítězslav Světlík vedoucí akce

IMAG0458

V čokoládovně

IMAG0461

 Skupinové foto před čokoládovnou Cailler

IMAG0465

Bern řeka Aar

 IMAG0472

Pamětní deska u domu Einsteina

IMAG0479

Ženevské jezero

IMAG0485

Přednáška v CERN

IMAG0488

Co se v CERNu zkoumá

IMAG0496

Vztah mezi energií a hmotností

IMAG0502

Detektory částic

IMAG0506

Kde se zrodil web

IMAG0522

Lausanne Muzeum OH

IMAG0531