Přednáška a prezentace „Brána do Římské říše“

Ve čtvrtek 19. května se studentky a studenti ze tříd 1.C, 1.D a 5.A zúčastnili v aule školy přednášky na téma „Brána do Římské říše“. Mgr. Johana Malíšková z Návštěvnického centra Mušov při Archeologickém ústavu Akademie věd ČR připravila zajímavou obrazovou i textovou prezentaci. Nejprve se zaměřila na metody a způsoby archeologické práce. Poté se věnovala římským vojenským střetům s germánskými kmeny a stopám římské přítomnosti na našem území. Názorná prezentace obsahovala různé mapy, animace a fotografie nálezů z lokality v okolí jihomoravských Pasohlávek. Naši studenti také dostali do rukou repliky archeologických nálezů a jejich úkolem bylo poznávat, k čemu dané předměty sloužily. Závěr přednášky byl vyhrazen dotazům.

                                                                                                         PhDr. Robert Bezděk