Přednáška COOLAGENT

V pátek 6. října proběhly v aule naší školy dvě přednášky o možnostech studia a práce v zahraničí. První prezentace byla určena třídám 5. A, 1. C a 1. D a následující pro třídy 6. A, 2. C a 2. D. Naše studentky a studenti získali informace o jazykových pobytech, studiu střední školy či pracovních příležitostech v době letních prázdnin v různých zemích (Velká Británie, Irsko, Malta, Kanada, USA ad.) 

Zástupkyně společnosti COOLAGENT se během svých prezentací podělila také o své osobní zkušenosti ze zahraničních cest. Zmínila též řadu praktických rad k vycestování i samotnému pobytu v cizině. Hlavní přínos studia a práce v zahraničí podle ní spočívá v získání nových zážitků, zkušeností a přátel, zlepšení jazykových dovedností a posílení vlastního sebevědomí i samostatnosti. V závěru každé prezentace měli naši studenti také prostor na své konkrétní dotazy.
PhDr. Robert Bezděk