Přednáška Energie – budoucnost lidstva

Ve čtvrtek 18. 2. v době distanční výuky byla žákům třídy 6. A zprostředkována přednáška Ing. Štěpána Zelmana z Jaderné elektrárny Temelín. Přednášku doplnil o ukázku principu fotovoltaického článku a měření ionizujícího záření Tomáš Hejl. První část přednášky se týkala problémů dnešní energetiky, a jak nás ovlivňují. Druhá část přednášky obsahovala porovnání různých způsobů získávání elektrické energie spolu s otázkou získávání energie v budoucnu. Na závěr byl prostor pro dotazy od studentů. Studenti se aktivně zapojili a odpovídali na kladené otázky. Přednáška je velmi zaujala. I mně osobně to nepřišlo jako 90 minut a klidně bych pokračoval dál.

Ing. Jiří Procházka