Přednáška Identifikace člověka pomocí DNA

V rámci podpory nadání jsme ve spolupráci s JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) uspořádali přednášku s panem RNDr. Pavlem Lízalem, PhD., který působí jako lektor na PřF MU, kde vede výuku se zaměřením na obecnou genetiku, paleogenetiku člověka, populační genetiku a vědeckou komunikaci. V první části přednášky byla stručně představena v současnosti používaná metoda identifikace člověka (DNA profilování). Druhá část přednášky byla věnována novým přístupům identifikace člověka pomocí DNA (identifikace pomocí chromozomu Y, stanovení barvy očí, vlasů a kůže). Dále byly zmíněny i experimentálně zkoumané charakteristiky jako určení podoby (morfologie obličeje), věku nebo výšky nositele zkoumané DNA. Uvedené metody přednášející představil na konkrétních příkladech, ve kterých byly tyto přístupy použity. Přednáška byla velmi zajímavá.

Mgr. Bc. Petra Mrázová