Přednáška Kyberšikana

Ve středu 1. března navštívila naši školu paní Mgr. Zdeňka Procházková z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje z Oddělení tisku a prevence. Přednášky se uskutečnily ve třídách 5. A, 1. C a 1. D. Jejich tématem byla kyberšikana, která je v dnešní době velmi aktuální. V rámci prevence hovořila

paní Procházková se studenty o internetu jako veřejném prostoru, rizikových sítích, sextingu a trestní odpovědnosti. Studenti hodnotili toto setkání velmi kladně. Zajímavou formou se dověděli mnoho nových informací.

Mgr. Bc. Petra Mrázová