Přednáška Marka Váchy

se koná v  neděli 13. října v 16:00 hodin v budově školy.

Zájemci se mohou přihlásit do 9. října na e-mail reditel@gjbi.cz nebo na recepci školy.

Marek Vácha (* 14. září 1966 Brno) český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v oboru molekulární biologie a genetika. Teologického vzdělání nabyl studiem v Olomouci a Bruselu. Ve své doktorské práci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity se zaměřil na etickou problematiku poznání lidského genomu a na genetiku chování.

Zúčastnil se dvou expedic do Antarktidy (1997 a 2000) na základnu Eco Nelson na ostrově Nelson v Jižních Shetlandách společně s Jaroslavem Pavlíčkem.

Působí jako přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Externě rovněž vyučuje na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Dílo:

Kromě desítek odborných a populárně naučných článků je autorem následujících knih vydaných nakladatelstvím Cesta v Brně:

 • Tančící skály: O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu, 2003;
 • Šestá cesta: O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě, 2004;
 • Návrat ke Stromu života: Evoluce a křesťanství, 2005;
 • Poslední země: Antarktida, 2007;
 • Místo, na němž stojíš, je posvátná země: O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru, 2008;
 • Kéž bych pod hvězdami dobře odtančil svůj tanec, 2010
 • Modlitba argentinských nocí, 2011, ISBN 978-80-7295-129-1
 • Loď, 2012
 • Život je sacrazajímavej, rozhovor s Karlem Satoriou, 2013, ISBN 978-80-7295-164-2
 • Neumělcům života, 2014, ISBN 978-80-7295-177-2
 • Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis, 2014, ISBN 978-80-7295-184-0
 • Příběhy z jiného vesmíru, 2015, ISBN 978-80-7295-198-7
 • Tváří v tvář Zemi, 2016, ISBN 978-80-7295-212-0
 • Nevyžádané rady mládeži, 2017, ISBN 978-80-7295-226-7

https://www.youtube.com/watch?v=RAaKaX_zLTc

https://www.youtube.com/watch?v=2bP546O6-_s