Přednáška o Evropské unii

V pátek 29. března naši školu navštívily dvě lektorky z brněnské Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Pro studenty tříd 5. A a 1. C si připravily přednášku s prezentacío Evropské unii. Nejprve hovořily o činnosti svého úřadu, který zastupuje a hájí zájmy Jihomoravského kraje při Evropské unii. Ve své prezentaci se dále soustředily na strukturu, činnost a pravomoci jednotlivých institucí Evropské unie a jejich vliv a dopad pro náš každodenní život. Ten má nejen podobu různých závazných právních směrnic a norem, ale také třeba významných finančních dotací. Tato přednáška vytvořila skvělý úvod do problematiky mezinárodních vztahů a organizací, kterou se budou studenti uvedených tříd již brzy zabývat v rámci základů společenských věd.

PhDr. Robert Bezděk