Přednáška o židovské kultuře

Dne 9. 5. 2016 se na našem gymnáziu uskutečnila přednáška o židovské kultuře, zvycích, kuchyni a o dalších zajímavých židovských tradicích.  Na gymnázium přijela sympatická paní lektorka ze Židovského muzea v Brně, která nám vše vtipnou a zábavnou formou představila.  

Přednášku začala tím, že třídu rozdělila do několika skupinek, každá z těchto skupinek měla za úkol ostatním spolužákům předat  informace , které se z připravených materiálů dozvěděli. Z této přednášky si odnášíme nové informace o židovské svatbě, košer stravování a o tom, jak funguje židovská domácnost.

Z mého pohledu byla přednáška, která nám dala možnost nahlédnou do židovské kultury, velmi poučná a zpříjemnila nám červnové čekání na prázdniny.

Karolina Tůmová