Přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Studenti třetích ročníků měli možnost zúčastnit se ve čtvrtek 14. 3. přednášky paní Ing. Dany Drábové, která přijela na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) do Brna. Největší aula VUT byla pár minut před začátkem úplně plná. Na úvod promluvili zástupci skupiny ČEZ a vedení fakulty. Paní Drábová připomenula 140. výročí narození Alberta Einsteina a začala přednášku o energii.  Zamyslela se nad energetickou spotřebou a poukázala na fakt, že bez energie přestane být dostupné prakticky všechno, co běžně používáme, co nás obklopuje. Přednáška byla velmi zajímavá a opět velmi přínosná pro studenty, aby se zamysleli nad tím, kdo jsme, kam směřujeme.

Mgr. Bc. Petra Mrázová