Přednáška Skupiny ČEZ

Ve středu 24. 3. se uskutečnila přednáška paní Lindy Navrátilové z Jaderné elektrárny Dukovany pro žáky septimy a třetího ročníku. Studenti byli seznámeni s aktivitami Skupiny ČEZ a pozváni na Jadernou maturitu. Dozvěděli se také informace o pracovních příležitostech, o možnosti podpory studia na vysoké škole na pozici operátor jaderné elektrárny. Během přednášky si také zasoutěžili. V kvízu se na prvním místě umístila Gabriela Vorožbjanská, získala malý dárek od Skupiny ČEZ.

Mgr. Bc. Petra Mrázová