Přednáška Skupiny ČEZ

Ve středu 8. 3. se konala pro studenty třetích ročníků přednáška paní Lindy Navrátilové ze Skupiny ČEZ. Studenti  byli seznámeni s možností uplatnění se na trhu práce, dále se dozvěděli novinky z Jaderné elektrárny Dukovany a byli pozváni na přednášku paní Dany Drábové (předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) i na Jadernou maturitu (třídenní stáž v Jaderné elektrárně Dukovany).

Letos se přednášky zúčastnil také náš bývalý absolvent Michal Musil, který studuje Vysoké učení technické v Brně. Po studiu vysoké školy bude pracovat jako operátor sekundárního okruhu v JE. Michal krátce pohovořil o své budoucnosti v jaderné energetice. Přednáška studenty zaujala. Jsme rádi, že se k nám naši absolventi vracejí a že nabyté znalosti z oblasti fyziky uplatní také ve svém vysněném povolání.

Mgr. Bc. Petra Mrázová