Přednáška Skupiny ČEZ

V úterý 26. března se na gymnáziu konala přednáška Lindy Navrátilové ze Skupiny ČEZ, která byla určena pro studenty třetích ročníků. Díky této akci měli možnost se seznámit s pracovními příležitostmi a středoškolskými i vysokoškolskými stipendii, která mohou získat. Jaderná elektrárna Dukovany je totiž jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Studenti si

v aplikaci Kahoot! zahráli znalostní kvíz, kterým je provázela její kolegyně Katka. Tři nejlepší byli odměněni drobnými dárky. Také letos nás navštívil a zkušenostmi obohatil absolvent našeho gymnázia Michal Musil, student třetího ročníku VUT Brno a budoucí operátor sekundárního okruhu v JE Dukovany.

Mgr. Bc. Petra Mrázová