Přednáška „Svět (a) energie“ a Den firem na FSI

Ve čtvrtek 15. března se zájemci ze třetího ročníku našeho gymnázia zúčastnili v Brně přednášky a besedy „Svět (a) energie“ s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D.

V tentýž den se na Fakultě Strojního inženýrství (FSI) konal Den firem, kde se zúčastněné firmy prezentují a diskutují se studenty. Naše studenty tato prezentace velmi zaujala.

Mgr. Bc. Petra Mrázová