Přednášky a prezentace READYCON online

První dvě vyučovací hodiny proběhlo ve středu 22. listopadu online vysílání o aktuálních trendech a inovacích ve vybraných oborech READYCON 2023. Třídy 7.A, 3.C a 3.D se rozdělily do tří skupin a podle svého zájmu a preferencí si studenti vybrali jeden ze tří programů: trendy v informačních technologiích, trendy v médiích, marketingu a managementu nebo trendy v obchodě a službách.

Během přímého online přenosu hovořili ke studentům odborníci z praxe, kteří v daných oborech působí v různých firmách a společnostech. Z vlastní zkušenosti mluvili o úspěchu, příležitostech i hrozbách a výzvách budoucnosti. Naše studentky a studenti tak mohli získat užitečnou inspiraci pro své budoucí profesní uplatnění.

                                                                                PhDr. Robert Bezděk