Přednášky o příčinách a důsledcích rusko-ukrajinského konfliktu na GJBI

V posledních dnech se zraky celého světa upírají k Ukrajině, která byla ve čtvrtek 24. 2. 2022 zákeřně a bezdůvodně napadena režimem Vladimíra Putina. Jedná se o nejvážnější událost od konce druhé světové války v Evropě, která může mít dalekosáhlé důsledky pro nás všechny. Je dobře, že kromě projevů solidarity proudí na Ukrajinu i konkrétní pomoc, kterou tato země nutně potřebuje stejně jako lidé, kteří z ní před válkou prchají do zahraničí.

Z důvodu lepší orientace v problému se Gymnázium Jana Blahoslava rozhodlo v úterý 1. 3. 2022 uspořádat pro žáky i veřejnost sérii přednášek s případnými dotazy a diskusemi o příčinách a důsledcích rusko-ukrajinského konfliktu v širších souvislostech. Přednášky realizoval PhDr. Mgr. Aleš Ziegler, absolvent historie a ukrajinistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který se problematice domácí a zahraniční politiky nezávislé Ukrajiny dlouhodobě věnuje. Přednášek, které probíhaly v aule, se během celého vyučovacího dne postupně zúčastnili žáci všech ročníků nižšího i vyššího gymnázia a většina vyučujících, od 15:00 pak zájemci z řad veřejnosti. Druhá přednáška pro veřejnost se uskutečnila v pátek 4. 3. 2022 od 16:00 v aule školy. V rámci přednášek pro veřejnost bylo vybíráno dobrovolné vstupné, které gymnázium věnuje Sbírce pro Ukrajinu Ivančice na podporu žen a dětí, které budou ubytovány na SVČ v Ivančicích.

Záznam přednášky, který byl nahrán ve čtvrtek 3. 3. 2022 večer v rámci fiktivní schůzky přes aplikaci Teams, je k dispozici na YouTube: https://youtu.be/0fapcOCg7Lc. Možnost seznámit se s informacemi, které na přednáškách zazněly, tak má nyní kdokoli. Věříme, že tím pomůžeme přispět k lepšímu pochopení současného dění.

PhDr. Mgr. Aleš Ziegler