Prezentace dvou brněnských univerzit na našem gymnáziu

V prvním prosincovém týdnu navštívili naši školu zástupci Univerzity obrany a Masarykovy univerzity, aby studentům maturitních ročníků podali podrobné informace o možnostech a podobě studia na těchto dvou brněnských vysokých školách. Naši studenti získali řadu poznatků o různých oborech, které na jednotlivých fakultách těchto škol existují. Dozvěděli se také podrobnosti o přijímacích zkouškách i o možnostech uplatnění po ukončení univerzitního studia. Zůstal také dostatečný prostor na rozmanité dotazy našich studentů.

PhDr. Robert Bezděk