Prezentace dvou fakult Masarykovy univerzity

18.11.2021 v souvislosti s oslavou Dne studentstva navštívila naše gymnázium absolventka právnické fakulty MU,  Mgr. Ester Korsová, která na GJB maturovala. Beseda s ní se nesla ve velmi přátelském duchu: Ester vysvětlila systém studia na PrF MU a možnosti dalšího uplatnění v praxi, např. jako koncipientka. Následovala spousta otázek ze strany našich studentů, které Mgr. Korsová s přehledem zodpověděla.

Poté se naši studenti přesunuli do odborné učebny informatiky, kde jsme navázali dálkové spojení s nedávným absolventem GJB, s Filipem Širokým. V průběhu videokonference Filip důkladně vysvětlil systém studia na fakultě informatiky MU, včetně jeho výhod a možnosti uplatnění např. v zahraničí, kde sám delší dobu působí. Jedná se o vysoce odbornou a ceněnou práci v centru jaderného výzkumu: CERN u Ženevy. Následovala plejáda odborných dotazů na práci u urychlovače protonů LHC, ale Filip s úsměvem odpověděl i lidsky pochopitelné dotazy na to, s kým chodí, kde se stravuje, zda se vrátí po stáži do ČR atd.

Setkání našich gymnasistů s oběma našimi bývalými absolventy můžeme hodnotit jako velmi přínosné pro volbu dalšího studia po maturitě.

Za komisi fyziky

Mgr. Vítězslav Světlík