Prezentace Filipa Širokého na GJB

V pondělí 19. 2. navštívil naši školu bývalý student Filip Široký se svým spolužákem Romanem Nováčkem. Prezentace byla směřována ke studentům třetích ročníků. Náplní přednášky bylo seznámení s metodami studia na fakultách vysokých škol, zejména s přihlédnutím k technickým a přírodovědným oborům na MUNI, VUT, VŠE. Studenti ocenili vstřícný přístup obou přednášejících, kteří se snažili vžít do pozice středoškolských studentů. Zdůraznili význam přírodovědných, technických a ekonomických oborů v praxi.

Filip zavzpomínal na dobu svého studia v CERNu v Ženevě, na nejvýkonnějším urychlovači světa LHC (vstřícné svazky protonů). Roman pak upozornil na současné ekonomické problémy Německa i dalších zemí EU. Oba naši absolventi slíbili, že příští rok opět zavítají do Ivančic a pohovoří ke studentům.

Mgr. Vítězslav Světlík