Prezentace o studiu na dvou fakultách brněnských univerzit

V úterý 15. února proběhla v rámci společenskovědního semináře v maturitním ročníku prezentace Aleny Kupsové a Vojtěcha Bumbálka z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Informovali o jednotlivých studijních programech, přijímacích zkouškách i možnostech následného profesního uplatnění. Ve čtvrtek 17. února pak naši školu navštívilizástupci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity. Paní inženýrka Malá a náš někdejší absolvent Marek Ondrášek ve své prezentaci nejprve studentům z 8. A a 4. C představili Mendelovu univerzitu a její jednotlivé fakulty. Poté hovořili o podobě studia na své domovské fakultě, která nabízí zajímavou kombinaci politologie, ekonomie a enviromentálních a ekologických přístupů. Zájemci z řad našich studentů na obou prezentacích získali informační a propagační materiály a měli též dostatek času na své dotazy.

PhDr. Robert Bezděk