Prezentace o studiu na Masarykově univerzitě

O své zkušenosti ze studia na Masarykově univerzitě se k nám v pátek 21. dubna přišla podělit Veronika Bahenská. Studentky a studenty tříd 3. C, 3. D a 7. A informovala o přijímacích zkouškách, kreditním systému i o podobě studia na jednotlivých fakultách této brněnské vysoké školy. Zmínila též možnosti stravovaní v menze, ubytování na kolejích i volnočasových aktivit. Naše studentky a studenti tak už rok před maturitou získali ucelenou a zároveň velmi detailní představu o nabídce dalšího vzdělávání na druhé největší vysoké škole České republiky.

PhDr. Robert Bezděk