Prezentace o studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Ve čtvrtek 9. února proběhla v aule gymnázia prezentace o studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pro třídy 8. A, 4. C a 4. D. Naše bývalá studentka a absolventka Alena Kafoňková, která na této vysoké škole studuje, představila podoby studia na jednotlivých fakultách a oborech. Ve své prezentaci také zmínila přijímací zkoušky, možnosti ubytování, stravování i mimoškolních aktivit ve Zlíně. Hovořila rovněž o evropském univerzitním projektu, který je zaměřen na motivaci k učení a podporu vzdělávání. Závěrečnou část svého vystoupení věnovala Alena odpovědím na rozmanité písemné dotazy našich studentek a studentů.

 PhDr. Robert Bezděk