Prima měla príma adapťák

Príma, super, skvělý, dost dobrý, fajn, zábava … tak hodnotili naši noví primáni svůj adaptační pobyt v Újezdě u Rosic. Seznamovali se spolu v průběhu dvou a půl dne, kdy se bavili při soutěžích a sportovních aktivitách.

Až se v pondělí sejdou při vyučování, už budou vědět, kdo k nim patří, kdo je jejich nový kamarád. Poděkování patří rodičům, kteří jim pobyt umožnili, a také SVČ Ivančice za poutavou náplň kurzu. Doufám, že se primánům bude ve škole líbit a dařit alespoň jako na „adapťáku“.

Mgr. Andrea Dubčáková, třídní učitelka 1.A