Prima opět boduje!

Kolektiv studentů letošní primy se zapojil v rámci projektové práce v literární výchově do několika celostátních soutěží. Po velkém podzimním úspěchu Kristýnky Procházkové dosáhli primánci významných ocenění také v kolektivní práci.

EkoCentrum Brno letos vyhlásilo 12. ročník soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu Moje Veličenstvo kniha.

Soutěž si kladla za cíl:

* vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství

* propojit literární a výtvarné cítění

* objevovat a podporovat nové talenty

Soutěžní příspěvky posoudila odborná porota podle následujících kritérií:

* celkový dojem

* výtvarné pojetí knihy

* využití přírodních a recyklovaných materiálů

* literární složka

* technické zpracování – vazba, desky atd.

* originalita

Naši studenti primy připravili zajímavé Počasí v kostce – recyklovali krabičku, která se originálním způsobem rozkládá a přináší jejich verše o oblíbených ročních obdobích a letošních „aprílových″ změnách počasí.

Odborné porotě se jejich práce líbila (posuzovala více než 100 knih) do té míry, že v této celostátní soutěži získali ve své kategorii 3. místo. Vítězné „knihy″ budou vystaveny průběhem následujících měsíců například v brněnské Mahelově knihovně, SVČ Lužánky atd.

Další zajímavou soutěž vypsalo Povodí Moravy, s. p., ke svému 50. výročí založení (1966-2016). Jde o 11. ročník literární a výtvarné soutěže „Voda štětcem a básní″. Tématem letošního ročníku byla Voda v historii.

Studenti primy vytvořili projekt Naše město Ivančice na soutoku tří řek, ve kterém využili jednu z pověstí o ivančických řekách a vzniku městského znaku. Historii potom doplnili vlastní tvorbou – básněmi, ve kterých se vždy objevuje název našeho města a jejichž tématem jsou ivančické řeky. Velmi nás potěšilo, že odborná porota vybrala z 99 literárních prací zaslaných do soutěže také náš projekt a ocenila ho Cenou redakční rady Zpravodaje o vodě, který Povodí Moravy, s. p., vydává.

Primánkům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy i našeho města a přejeme jim krásné prázdniny!

PhDr. Jana Chocholáčová