Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 5. a 9. tříd ZŠ. V kurzech nebude opakováno učivo základní školy. Cílem je seznámit zájemce o studium s typy úloh, které se v přijímacích testech jednotných přijímacích zkoušek vyskytují, vysvětlit způsob jejich řešení a pomoci tak uchazečům v přípravě na přijímací zkoušky.

Kurzy škola organizuje zdarma a budou otevřeny, pokud se sejde ve skupině alespoň 5 zájemců.

Kurzy budou probíhat vždy v pátek od 14:30 do 16:00 hod. 16. 2. 2018, 23. 2. 2018 a 2. 3. 2018.

Přihlášky posílejte na adresu kocabova@gjbi.cz do 15. února 2018 – uveďte jméno a příjmení žáka, ročník školní docházky a základní školu, kterou žák navštěvuje. Připojte telefonní kontakt a E-mail zákonného zástupce.