Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 5. a 9. tříd ZŠ.

V kurzech nebude opakováno učivo základní školy. Cílem je seznámit zájemce o studium s typy úloh, které se v přijímacích testech jednotných přijímacích zkoušek vyskytují, vysvětlit způsob jejich řešení a pomoci tak uchazečům v přípravě na přijímací zkoušky.

Kurzy budou probíhat 22. února 2019, 1. března 2019, 8. března 2019 – vždy v pátek od 14:30 do 16:10 hodin.

Kurzy škola organizuje zdarma a budou otevřeny, pokud se sejde ve skupině alespoň 5 zájemců.

Přihlášky posílejte na adresu kocabova@gjbi.cz do 18. února 2019 – uveďte jméno a příjmení žáka, ročník školní docházky a základní školu (kterou žák navštěvuje), telefonní kontakt a e-mail zákonného zástupce.

Mgr. Božena Pokorná