Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám dne 20. března 2020 se ruší.

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pořádáme pro zájemce o studium z 5. a 9. tříd ZŠ.

V kurzech nebude opakováno učivo základní školy. Cílem je seznámit žáky s typy úloh, které se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit způsob jejich řešení a pomoci tak uchazečům v jejich přípravě na přijímací zkoušky.

 Kurzy budou probíhat 6. března 2020, 13. března 2020, 20. března 2020 – od 14:30 do 16:10 hodin.

Kurzy škola organizuje zdarma.

Přihlášky posílejte na e-mail kocabova@gjbi.cz do 24. února 2020 – uveďte jméno a příjmení žáka, ročník školní docházky a základní školu (kterou žák navštěvuje), telefonní kontakt a e-mail zákonného zástupce.