Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2015/2016

V pátek 16. ledna 2015 ve 14:30 (do 16:00) začínají na naší škole pravidelné kurzy k přípravě na přijímací zkoušky – jsou určeny uchazečům o osmileté i čtyřleté studium.

Náplní jednotlivých kurzů bude procvičování učiva českého jazyka (45 minut) a matematiky (45 minut) na základě podkladů od CZVV (CERMAT) a RVP ZV.

Kurzy se budou konat v budově školy vždy v pátek ve 14:30 v následujících termínech: 16. ledna, 6. února, 20. února, 6. března, 20. března, 27. března a 10. dubna 2015.

Mgr. Božena Pokorná