Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro školní rok 2015/2016

Gymnázium Jana Blahoslava nabízí možnost přípravných kurzů k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky – pro žáky 5. a 9. tříd. Informativní schůzka pro rodiče se uskuteční na gymnáziu v úterý 16.12.2014 v 17:30.

Zájemci, kteří se nebudou moci informativní schůzky zúčastnit, obdrží informace na tel. 546 451 109, příp. na www.gjbi.cz.