Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice pořádá přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka určené žákům 5. a 9. tříd ZŠ. Cílem je seznámit zájemce o studium s typy úloh, které se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit způsoby jejich řešení a pomoci tak uchazečům v přípravě na přijímací zkoušky.

Kurzy budou probíhat vždy v pátek od 14:30 do 16:00 – 11. března, 18. března, 1. dubna 2016.

Přihlášky posílejte na adresu musil@gjbi.cz do 7. března 2016 – uveďte jméno a příjmení žáka, ročník, ZŠ a tel. kontakt na zákonného zástupce.

Kurzy škola organizuje zdarma.