Přírodovědný Klokan

Ve středu 15. října 2014 se konala soutěž Přírodovědný Klokan v kategorii Kadet pro žáky tercie a kvarty a v kategorii Junior pro žáky kvinty, sexty, 1. C a 2. C. Žáci soutěžili ve znalostech z biologie, chemie, fyziky, matematiky. V kategorii Kadet soutěžilo 5 žáků. Vítězem se stal Jochymek Tomáš z 3. A. V kategorii Junior soutěžilo 17 žáků a zvítězila Hándlová Veronika z 6. A. Vítězům blahopřejeme.

Za přírodovědnou komisi Mgr. Bulva Ivan