Přírodovědný Klokan

Dne 16. 10. 2013 se na naší škole uskutečnila mezioborová soutěž Přírodovědný Klokan. Byla vypsána ve dvou kategoriích. V kategorii Kadet se zúčastnilo 11 studentů z tercie a kvarty, v kategorii Junior 16 studentů z kvinty, sexty, 1. C, 2. C. Kategorii Kadet vyhrála Orságová Kateřina ze 4. A a kategorii Junior Ondrášek Michael z 6. A. Vítězům blahopřejeme.

Mgr. Ivan Bulva