Program Ekoškola – podpoření miniprojektu pro náš Ekotým

Členkám našeho školního Ekotýmu, ve složení Diana Halámková, Adéla Kašparovská, Hana Protivánková, Sára Blažke a Zuzana Cvrkalová, se podařilo získat dotaci ve výši 20 000 Kč na podpoření jejich miniprojektu ohledně zlepšení třídění odpadu na našem gymnáziu. Miniprojekt je v Jihomoravském kraji podporován v rámci aktivity Podnikavá mysl pod záštitou projektu Implementace KAP JMK II v programu Ekoškola a ve spolupráci se školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka.

Žákyně nejdříve vypracovaly v systému Grantys žádost o miniprojekt, ve které řešily možnosti realizace a financování, propagaci a následnou udržitelnost. Nyní, po schválení jejich žádosti, je čeká samotná realizace. O jejich dalších aktivitách vás budeme průběžně informovat.

koordinátorka Ekotýmu Mgr. Hana Brabcová