Projekt ERASMUS – Německo

Studenti gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích strávili od 26. září týden v dolnosaském městečku Wildeshausen. Měli možnost se ubytovat v německých rodinách a se studenty z těchto rodin se společně zapojili do jejich každodenního života.

Na gymnáziu ve Wildeshausen pak v rámci projektu Erasmus+ BRIDGE the Gap, díky kterému jim byl tento pobyt umožněn, pracovali na tématu Gender Diversity (Rozdíly mezi pohlavími). Se studenty z Německa, Itálie, Řecka a Španělska porovnávali výsledky v různých sférách života v těchto zemích, např. v rodině, zaměstnání, vědě, kultuře, sportu a politice, zaměřili se např. na procentuální zastoupení žen a mužů v těchto jednotlivých oblastech.

Kromě tohoto společného projektu měli možnost prohlédnout si samotné městečko Wildeshausen, setkat se s jeho starostou na místní radnici či navštívit významná města v okolí, a to Brémy a Hamburk. 

Největším přínosem však byla možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti v praxi v komunikaci s ostatními studenty. Žáci si však kromě angličtiny mohli ověřit i své znalosti němčiny, protože v některých rodinách bylo nutné dorozumívat se pouze rodným jazykem hostitelů. 

V dalších měsících budou mít studenti možnost postupně navštívit i ostatní země, které se do tohoto projektu zapojily, tj. Řecko, Španělsko a Itálii, a také na své škole a v českých rodinách budou moci v příštím roce přivítat studenty z těchto států Evropské unie.

Mgr. Kateřina Stránská