Projekt Hobit

Ve středu 5. 4. 2017 se žáci tercie zapojili během hodiny biologie do projektu Hobit – Hodina biologie pro život. Během něj si mohli prohloubit své povědomí o mozkovém a srdečním infarktu.

Nejvíce žáky zaujalo instruktážní video o hlavních příznacích těchto dvou nemocí. Své znalosti si také ověřili na počítačích v krátkých doprovodných testech. Smyslem projektu je předat žákům jednoduché informace, které vedou k záchraně života. Žáci se naučili reagovat na příznaky mozkového a srdečního infarktu tak, aby byli schopni postiženému zachránit život.

Mgr. Hana Brabcová