Projekt IET1

Projekt IET1 Naše škola se v dubnu 2009 zapojila do projektu IET1, což zkratka pro Institut experimentálních technologií. Jedná se o realizaci spolupráce vysokých a středních škol v oblasti elektroniky. Finančně akci zabezpečuje ESF (Evropský sociální fond), MŠMT a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Realizaci zabezpečuje UTEE FEKT VUT Brno (Ústav teoretické a experimentální elektroniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií), přičemž garantem celého projektu je doc. Ing. Kaláb, CSc.

Projekt IET1 Ze studentů GJB Ivančice se zapojil do řešení projektu „Zdroj světla pro biologické aplikace“ Adam Halbich, 6.A. Vedoucím práce je Mgr. Vítězslav Světlík, konzultantem pak Ing. Miroslav Steinbauer, Ph.D. Speciální zdroj světla se spektrálním složením blízkým dennímu světlu bude sloužit k výzkumu fotosyntézy rostlin na PřF MU a na MENDELU.

Jak probíhá práce na projektu?

Projekt IET1 Po nezbytném studiu teoretických principů funkce LED přistoupil A.Halbich k návrhu 2 komponent:

  1. zdroje světla využívající nejmodernější výkonové supersvítivé LED firmy Luxeon
  2. spínaného zdroje s lineární regulací proudu diodami

Projekt IET1 V průběhu týdne pracuje Adam Halbich ve škole i doma na řešení průběžných úkolů, v sobotu pak pokračuje v Brně v UTEE na realizaci konkrétních částí projektu.

Sobota 3.4.2010 byla od rána do večera vyplněna intenzivní prací v laboratoři na konstrukci světelného zdroje včetně chlazení a hlavně návrhem speciálního spínaného zdroje osazeného SMD součástkami (miniaturní součástky mm rozměrů). Poté následoval návrh DPS (deska plošných spojů) v prostředí EAGLE 5.7, vytištění klišé na průhlednou fólii, expozice motivu na Cu vrstvu, leptání v roztoku FeCl3, stříbření a kontrola kvality.

Projekt IET1Následně Adam vyvrtal do DPS miniaturní díry a pak nastala jemná, přesná, pečlivá práce – pájení SMD součástek s následnou kontrolou pod mikroskopem. Ing.Steinbauer konstatoval preciznost výsledku. Jednotlivé fáze zdlouhavého procesu můžete sledovat na fotografiích.

V sobotu 17.4. bude nutno zdroj „oživit“ a proměřit. Adam Halbich má před sebou testování kompletní světelné aparatury včetně ověřování homogenity světelného pole a dokončení technické zprávy o svém projektu.

Projekt IET1V červnu 2010 proběhne na FEKT obhajoba projektu.

Závěrem bych dodal, že vedoucí projektu na dané škole se zúčastňuje školení, seminářů, odborných přednášek a exkurzí, které rozšiřují znalostní bázi .

Kromě péče o talenty naše škola spolupracuje s FEKT Brno v oblasti aplikace moderního vybavení fyzikální laboratoře automatizovaným systémem pro měření elektronických obvodů včetně výpočetní techniky.

Za předmětovou komisi přírodních věd GJB Ivančice
Vítězslav Světlík a Radim Dubčák