Projekt kvadrokoptéra – firma Honeywell

Ve čtvrtek 2. 2. 2017  uskutečnilo vývojové pracoviště BADRON (Bár + Drozd + Ondra)oktávy naší školy úspěšné letové zkoušky výkonné kvadrokoptéry, kterou postupně sestavovali a optimalizovali 3 studenti. 

Martin Bár ve funkci drivera prohnal 4 elektrické motory v různých režimech (pomalý start vzhůru, konstantní výška, let ve vodorovné rovině, návrat na základnu, pomalé přistání, start s maximální akcelerací aj.). Dominik Ondra v roli kameramana dokumentuje už delší dobu postup vývojových prací. Michal Drozd v pátek většinou držel své berle. Letové zkoušky probíhaly za poněkud ztížených sněhových podmínek nad školním hřištěm, viz foto.

Kluci postupně překonali nemálo problémů, jak už to při vývoji zařízení bývá. Vlastně šli do neznáma. Museli nastudovat mnoho literatury, většinou v angličtině, kombinovat komponenty, vytvořit mechanickou konstrukci. Elektronické obvody správně zapojit, poprat se s výpadkem řídící elektroniky. M. Bár provedl opravu v laboratoři fyziky GJB, i když jsme uvažovali o převozu desky plošných spojů do Brna na FEKT VUT k doc. Steinbauerovi.

Na férovku musíme říci, že ne vše probíhalo hladce, tak to v praxi bývá. Např. při první letové zkoušce za mrazu se utrhly 3 ze čtyř plastových vrtulí. Kluci si lámali hlavu nad příčinou havárie (kvadrokoptéra spadla na zem, ohnuly se podpěry, deformační zóna zachránila elektroniku). Naštěstí jsme měli připravené 2 další sady vrtulí, takže testy probíhaly rychle dál.

Dalším problémem většiny létajících aparatur je udržení stability. Kluci navrhli doplnit kvadrokoptéru dvěma malými krokovými motorky, které díky záporné zpětné vazbě vyrovnávají náklon ve dvou navzájem kolmých rovinách. Po instalaci tohoto doplňku je radost řídit let kvadrokoptéry.

Fyzikální laboratoř gymnázia funguje téměř denně jako vývojové pracoviště. Kluci zde pracují do 16 h. i déle.  Je obdivuhodné, že Martin, Dominik a Michal zvládají několik činností paralelně: průběžná příprava do školy, příprava k maturitním zkouškám, sestavení závěrečné práce a ještě intenzivní vývojové práce na konstrukci a letových zkouškách kvadrokoptéry. Michal Drozd navíc hraje na klavír.

Nikdy bych nevěřil, že studenti gymnázia s všeobecným zaměřením mohou  v  rekordně krátkém čase odvést tak kvalitní práci. Mimochodem, výuka fyziky je dotována pouhými 2 hodinami týdně (v sextě a septimě pak 2,5 h týdně, což je málo).

Na závěr bych uvedl, že vývojový tým BADRON musí připravit do 15. 2. 2017 prezentaci, která bude zhodnocena v Brně na pracovišti americké firmy Honeywell. Dík patří Ing. Petru Ondrovi za velkou podporu projektu Kvadrokoptéry, jak finanční, tak odbornou. Lze říci, že GJB Ivančice připravuje odpovědně svoje studenty k dalšímu studiu na VŠ technického zaměření. Ředitelství školy patří dík za podporu tohoto projektu.

Vítězslav Světlík mentor projektu