Projekt v rámci SOČ

Přinášíme vám informaci o spolupráci Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice s americkou firmou Honeywell. Cílem projektu je umožnit studentům GJB Ivančice rozvinout tvůrčím způsobem svoje schopnosti, znalosti, dovednosti zejména z oblasti fyziky a aplikovat je na konkrétní projekt technického zaměření.

Zaměření: spolupráce středních škol s mezinárodními firmami

Konkrétně: spolupráce Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice s americkou firmou Honeywell

Cíl: umožnit studentům GJB Ivančice rozvinout tvůrčím způsobem svoje schopnosti, znalosti, dovednosti zejména z oblasti fyziky a aplikovat je na konkrétní projekt technického zaměření. Tímto způsobem přispět k žádoucí profesionální orientaci studentů gymnázia směrem ke studiu inženýrských oborů na fakultách technického zaměření: FEKT VUT, FSI VUT atd.

Záměr: reálně připravit budoucí maturanty na týmovou práci, na vyhledávání relevantních informací potřebných k řešení daného úkolu, upozornit na obtíže při směrování k danému cíli. Rozšíření znalostí studentů v oboru elektroniky, mechaniky a dalších oblastí. Porovnávání výhod a nevýhod různých způsobů řešení úkolu. Dodržet stanovený budget i termín dokončení  projektu.

Název projektu: Konstrukce a studium vlastností kvadrokoptéry.

Řešitelský tým: studenti oktávy GJB Ivančice Dominik Ondra, Michal Drozd, Martin Bár

Koordinátor: Mgr. Vítězslav Světlík, GJB Ivančice

Odborný poradce: Ing. Ondra, firma Honeywell

Budget: cca 12 000,- Kč

Termín dokončení: 1. února 2017

Forma ukončení projektu: prezentace teoretické části, obhajoba a praktické předvedení funkčnosti kvadrokoptéry

Zajištění součástkové základny: formou proplacení faktur ze strany firmy Honeywell

Pozn. Na závěr projektu zajistí Ing. Ondra exkurzi do firmy Honeywell v Brně.

Za komisi fyziky Mgr. Vítězslav Světlík