Projekt „Záložka spojuje školy″

Na podzim letošního školního roku se studenti nižšího gymnázia, tedy primy až kvarty, zapojili do mezinárodního projektu, který vypsala Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě a Pedagogická knihovna Jana Amose Komenského v Praze.

Jde o to, že studenti jednotlivých tříd připraví různými technikami záložky, které zobrazují jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si poté vymění s dětmi ze školy na Slovensku, kterou pro nás vybralo metodické centrum projektu. Tak si mezi sebou studenti v odpovídajících věkových kategoriích doporučí četbu, která je zaujala, a snad povzbudí v četbě i kamarády v partnerské škole.

Do projektu se zapojilo 223 českých a 541 slovenských škol. Pro naši školu bylo vybráno „Gymnázium sv. Uršule″ v Bratislavě, které má stejně jako naše škola přibližně 350 studentů ve čtyřletém i osmiletém studiu. My budeme posílat na Slovensko 120 záložek (tolik máme studentů v nižším stupni osmiletého gymnázia). Doufáme, že se budou našim slovenským kamarádům líbit. Snad vzniknou i přátelství na dálku, možné je totiž i dopisování (e-maily) a pozdější vzájemná návštěva zástupců jednotlivých škol. My už pozvání k návštěvě ze slovenského gymnázia máme. Pojedeme? Vždyť Bratislava není tak daleko…

PhDr. Jana Chocholáčová