Projektové dny – Výchova ke zdraví

Po podzimních prázdninách, ve dnech 30. a 31. října 2014 jsme se na gymnáziu v rámci projektových dnů věnovali výchově ke zdraví. Cílem bylo nejen rozšíření znalostí studentů o zdravé výživě a zdravém způsobu života, ale také poznat život starších lidí a lidí s postižením. Dále měli studenti možnost seznámit se s různými způsoby učení v rámci prevence proti stresu. Žáci nižších ročníků besedovali také o dentální hygieně, o závislosti na alkoholu, zajímala je také kyberšikana. Studenti vyšších ročníků absolvovali přednášku Ochrana člověka za mimořádných situací – dozvěděli se mnoho informací o tom, jak se chovat při požáru, při dopravní nehodě atd. Nejvíce studenty zaujala aromaterapie.

Projektové dny byly studenty kladně hodnoceny.  Ze závěrečné ankety vyplynulo, že v dalších letech by studenty zajímaly zejména informace o tom, jak zvládat stres, poruchy příjmu potravy, rádi by besedovali s výživovým poradcem. Zajímavé by pro ně byly i pohybové aktivity.

RNDr. Jarmila Ištoková