Projektový den

V pondělí 16. listopadu proběhl na našem gymnáziu projektový den. Pro studenty jednotlivých tříd byly připraveny besedy, exkurze a další činnosti.

Tak např. žáci nižšího gymnázia byli poučeni o tom, jak se bránit proti kyberšikaně, a seznámili se s projektem agentury Podané ruce v rámci protidrogové výchovy. Měli také možnost zúčastnit se exkurze do ivančické pobočky Zdravotnické záchranné služby nebo na ivančické obvodní oddělení Policie ČR.  Zaujal je i Mgr. Pavel Kellner, se kterým si mohli prakticky vyzkoušet, jak se žije babičce a dědečkovi.

Ti starší se zúčastnili např. besedy o trestním právu s panem JUDr. Živělou, seznámili se s tématem ochrany člověka za mimořádných událostí a měli možnost v rámci protidrogové prevence pořádané agenturou Světýlko poznat člověka, který se vyléčil ze silné drogové závislosti.

Pro maturanty byly připraveny prezentace tří brněnských vysokých škol – Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického a Mendelovy univerzity.

Na závěr si studenti vyslechli pěvecké výkony amatérských zpěváků z Vémyslické lyry a v rámci oslav Dne studentstva byl sehrán tradiční volejbalový zápas studenti versus kantoři.

PhDr. Milena Špiříková