Prosinec 2019 – Měsíc dobrých skutků

V prosinci se studenti Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích – v rámci projektu Hrdá škola – zapojili do akce Měsíc dobrých skutků. Studentský parlament, který na gymnáziu od letošního školního roku funguje, zorganizoval hned několik akcí.

Nejprve jsme si vzpomněli na seniory – každý student i zaměstnanec gymnázia mohl dobrovolně přispět libovolnou částkou na Léčebnu dlouhodobě nemocných při ivančické nemocnici. Kromě toho se 18. prosince vydali dobrovolníci ze školy do LDN také osobně – ve všech  pokojích přednesli pásmo koled, a zpříjemnili tak pacientům jejich běžný den. Každému z nich předali malý dáreček.

S velkým zájmem se setkal nápad uspořádat charitativní burzu. Konala se 16. prosince a předměty k prodeji darovali nejen studenti, ale i učitelé, rodiče a přátelé. Výtěžek byl určen na výstavbu prvního dětského hospice v České republice.

Stalo se již tradicí, že členové školního dramatického kroužku pod vedením Mgr. M. Šotové přicházejí potěšit seniory v ivančickém penzionu. Nejinak tomu bylo i letos. 18. prosince seniorům předvedli hned dvě scénky. V první se přenesli do období prvních tanečních, poté jim „dramaťáci“ předvedli rozdíl ve slavení Štědrého dne mezi třemi generacemi – dětmi, rodiči a prarodiči. Obě scénky doplnily známé koledy. K příjemné podívané ještě členové kroužku s láskou upekli pro seniory perníčky.

Za studentský parlament bych tímto chtěla poděkovat každému, kdo se na jakémkoliv dobrém skutku podílel. Každé z akcí jsem se zúčastnila a mohu říci, že se nám všechny moc povedly, protože se setkaly s velkým zájmem mezi studenty i našimi učiteli.

Kateřina Nováková, předsedkyně studentského parlamentu