Proslov ředitele školy k slavnostnímu zahájení nového školního roku

Milé studentky a studenti, jsem rád, že jsem vás mohl přivítat v novém školním roce. Krásné počasí 1. září ještě vypadalo jako prázdninové, nám všem ale začíná společná práce.

Vítám mezi námi především nové členy naší komunity – žáky tříd 1. A a 1. C. Přeji vám, abyste se mezi námi cítili dobře a svými studijními úspěchy postupně převzali štafetu vašich starších spolužáků. Mnozí z nich se vám svým úsilím a výsledky studia mohou stát vzorem.

Úspěšný školní rok samozřejmě přeji také učitelům a provozním pracovníkům naší školy. Prosím všechny, aby měli na paměti především to, že je naším úkolem učinit maximum, aby byli naši žáci ve škole úspěšní a spokojení. Největším úspěchem učitele je přece vynikající student! Vyzývám Vás proto všechny, abyste o naplňování tohoto cíle usilovali ve vzájemné spolupráci.

Rodiče žáků prosím, aby napomohli svojí rodičovskou autoritou k témuž. Věřím, že jste naši školu pro své dítě vybrali po zralé úvaze s cílem poskytnout mu pevné základy jeho budoucího životního úspěchu. A úspěch nepřichází sám od sebe. My dospělí víme, kolik úsilí to někdy stojí. Pomozte tedy, prosím, svojí životní zkušeností překonat svým dětem slabé chvíle, na které mají ve svém věku nárok. Jednotné působení školy a rodiny je pro jejich překonání klíčové.

Budu-li moci komukoliv z vás, milí studenti, vážení kolegové a rodiče, nabídnout pomoc s nalezením východiska z obtíží, které jako vždy čas od času přijdou, obraťte se na mne, prosím, s důvěrou. Je lepší, když se dozvím o vašich potřebách včas a přímo od vás, než se zpožděním a zprostředkovaně.

Na závěr jedna radostná novina. Ve spolupráci se zřizovatelem školy, kterým je Jihomoravský kraj, se podařilo nalézt finanční prostředky na první fázi obnovy školního sportoviště. V současnosti jsme vyhodnotili nabídky potenciálních dodavatelů a chystáme se navázat smlouvu na realizaci zakázky. Je tedy pravděpodobné, že na jaře již budete sportovat na novém hřišti. Moc bych si přál, aby se vám líbilo.

Přeji vám příjemné vykročení vstříc školnímu roku 2016/2017!

                                                                                                                                             Mgr. Radek Musil

                                                                                                                                                   ředitel školy