Průša pro školy

Žáci loňské 4. A se na konci minulého školního roku účastnili projektu Průša pro školy, v rámci kterého měli vytvořit vytisknutelný 3D model pro výuku. Žáci v programu tinkercad vytvořili model planet sluneční soustavy v měřítku. Model poté žáci vytiskli s pomocí 3D tiskárny Original Prusa MINI dodanou firmou Prusa Research. Po schválení projektu se tiskárna stala majetkem školy a slouží k tisku dalších pomůcek. Projekt si můžete prohlédnout zde.

Ing. Jiří Procházka