První absolventi U3V na gymnáziu

V pondělí 4. dubna 2022 přivítal starosta Ivančic Milan Buček v obřadní síni Městského úřadu v Ivančicích prvních 17 absolventů ivančického střediska Univerzity třetího věku, aby jim slavnostně za přítomnosti ředitelky gymnázia Ing. Ivany Čermákové předal osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku .

Slavnostní shromáždění bylo zahájeno státní hymnou v podání pěveckého sboru gymnázia. V úvodu starosta zdůraznil význam vzdělávání i ve starším věku a ocenil aktivitu absolventů.

Pak následoval projev ředitelky gymnázia, který zde uvádíme v plném znění:

Vážení absolventi, vážený pane starosto, dámy a pánové!

Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích se řadí mezi významné vzdělávací instituce nejen města Ivančice, ale také celého Jihomoravského kraje. Od začátku svého působení zde usiluji o to, aby škola byla otevřena nejen počátečnímu vzdělávání, ale aby nabízela aktivity také pro širokou veřejnost. Jsem moc ráda, že se tato moje vize naplňuje a máme možnost se potkávat na univerzitě třetího věku i na různých přednáškách.

Milí absolventi, dnes máte důvod k oslavě, dosáhli jste dalšího významného mezníku ve svém životě ukončením tříletého snažení ve studiu Virtuální univerzity třetího věku, kterou jste absolvovali na našem gymnáziu pod hlavičkou České zemědělské univerzity v Praze. Přestože dnešního dne získáváte osvědčení o absolutoriu, já doufám, že s námi budete pokračovat i v dalších kurzech. Společně jsme za poslední tři roky nahlédli do tajů bylinek, etiky, genealogie, lidského zdraví, rozšifrovali jsme rituály evropských královských rodů a cestovali jsme v době kovidové alespoň virtuálně. Věřím, že i v budoucnu zvládneme další zajímavá témata. Myslím, že je důležité, že jste také získali nové přátele a máte příležitost si společně popovídat.

Dovolte mi, abych citovala učitele národů Jana Ámose Komenského: „První, co si přejeme je, aby tak k plně a plnému lidství mohl být vzděláván nejeden člověk nebo několik nebo mnoho, nýbrž všichni lidé vespolek i každý zvlášť, mladí i staří, bohatí i chudí, urození i neurození, muži i ženy, zkrátka každý, komu se dostalo údělem narodit se člověkem.“ Ano, již Komenský zdůrazňoval význam celoživotního učení. V jeho době byl tento cíl nedosažitelný, ale dnes se již podmínky pro celoživotní vzdělávání výrazně změnily a já jsem pyšná na to, že k tomu napomáhá také naše gymnázium.

Přeji Vám, ať vás chuť na nové poznávání a vědění neopouští ani v budoucnu. Těším se na další setkání.“

Na závěr zazněla studentská hymna Gaudeamus igitur a absolventi se znovu sešli na slavnostním obědě.

PhDr. Milena Špiříková