Publikační činnost našich studentů ze sexty A

Ulita Blansko vypsala v letošním roce pro žáky a studenty ve dvou kategoriích (pro žáky 2. stupně ZŠ a pro mládež do 26 let) již 11. ročník celostátní literární soutěže, tentokrát na téma „Ke hvězdám“.  

Do druhé kategorie soutěžního klání (tedy pro mládež do 26 let) poslali svoje příspěvky studentky a student ze sexty A: Adéla Kašparovská, Bára Pazourková, Šárka Zahradníčková a Ondřej Gottvald. Jsme rádi, že se jejich práce líbily a odborná porota je navrhla k otištění ve sborníku.  

Adéle, Báře, Šárce a Ondrovi blahopřejeme a děkujeme jim za výbornou reprezentaci naší školy. 

PhDr. Jana Chocholáčová