Pythagoriáda

Dne 4. 4. 2019 se konala matematická soutěž Pythagoriáda pro 1. A, 2. A, 3. A. Soutěžící řešili 15 úloh. Na jejich vyřešení měli 60 minut čistého času. Za každý správně vyřešený příklad byl jeden bod. Úspěšný řešitel musí dosáhnout 10 a více bodů.

Úspěšní řešitelé:

  1. A:

Havlová Gabriela           13 b.

Neužilová Magdaléna   13 b.

Fajmon Samuel              13 b.

Šíma Daniel                       12 b.

Holečková Veronika       12 b.

Neužilová Štěpánka        12 b.

Dužík Dalibor                   11 b.

Homolka Jan                     11 b.

Zámečníková Karolina   10 b.

Brych Štěpán                    10 b.

 

  1. A

Pikulová Monika             12 b.

Pikula Lukáš                      12 b.

Kincl Marek                       11 b.

 

  1. A:

Pokorný Michal               14 b.

Kupský Michal                  12 b.

Gottvald Ondřej              10 b.

Eibel Vojtěch                    10 b.

 

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Bulva Ivan