Recitační soutěž na nižším gymnáziu

V letošním roce se po několikaleté odmlce opětovně konala recitační soutěž. Ta je určena žákům základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Zvláště v primě a sekundě se našlo velmi mnoho šikovných recitátorů, kteří se svými texty oslovili porotu ve školním kole. S postupující trojicí jsme se následně vydali do kola okresního, konaného v Tišnově.

Samotná přehlídka se nesla ve velmi přátelském duchu, v obou kategoriích se ale zároveň jednalo o velmi vyrovnaný souboj. Po dlouhém rokování se porota rozhodla udělit druhé místo Denise Stachové (2.A) za krásný přednes Svěrákova textu Strašlivá letní bouřka. Karolína Musilová (2.A), naše druhá soutěžící v téže kategorii, vybojovala poté třetí místo s úryvkem z Malého prince. Monika Loudová (4.A) zaujala porotu svým přednesem úryvku z Deníku Anny Frankové a získala za něj čestné uznání. Do Ivančic jsme se proto vrátili v radostné náladě z dosažených úspěchů, k nimž všem našim reprezentantkám srdečně gratulujeme. Zdá se však, že příští rok je čeká silná konkurence, neboť někteří účastníci školního kola, kteří letos nepostoupili, již nyní vybírají své texty na další ročník soutěže.