„Resty“ doby kovidové

Jsme rádi, když se k nám naši absolventi vracejí popovídat si o studiu na vysoké škole, předávat informace o VŠ, na kterých studují, mladším spolužákům, prohlédnout si, co se ve škole změnilo.

V letošním roce se však objevil ještě jeden fenomén. Protože mnohé literární soutěže nemohly být ukončeny z hygienických důvodů pandemie covidu-19 slavnostním způsobem – předáním diplomů a cen porotci prezenčně, chodí nám poštou pro studenty drobné balíčky ze soutěží ještě v současné době. Některé naše absolventy zveme do školy pro tato ocenění i vícekrát. Tak například Milan Daniel Dlabal (absolvent třídy 8. A) dostal do školy poděkování ve formě knihy za svoji zajímavou literární práci na téma Štěstí z Městské knihovny Louny. Nyní jsme ho pozvali podruhé – ve škole na něho čeká dárek z literární soutěže Skrytá paměť Moravy 2021: krásný Pamětní list podepsaný panem Mgr. Janem Grolichem (hejtmanem Jihomoravského kraje) a předsedkyní poroty (známou a úspěšnou novinářkou) paní PhDr. Olgou Jeřábkovou, nositelkou Ceny města Brna v oblasti žurnalistiky a publicistiky. Milan dostal také velmi zajímavý sborník vítězných prací 15. ročníku této literární soutěže.

Dalším oceněným v této soutěži byl student septimy Ondřej Chotaš, který získal za svoji zajímavou a obsáhlou literární práci vedle tištěného sborníku i úžasné Poděkování poroty.

Oběma literárním tvůrcům děkujeme za reprezentaci gymnázia a Milanovi přejeme hodně úspěchů ve studiu na Filozofické fakultě MU v Brně.

PhDr. Jana Chocholáčová